Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Delavnice

Z izvajanjem delavnic v Knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož skušamo skrbeti, da naši obiskovalci pridobijo ne le znanje, pač pa tudi praktične veščine, ki jih lahko uporabijo v vsakdanjem življenju kot dejavnost, s katero se ukvarjajo v prostem času, ali pa kot dejavnost, ki jim lahko pripomore k izboljšanju ekonomskega položaja. Za dalj časa trajajoče delavnice smo bili uspešni pri pridobitvi finančnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Andragoškega centra Slovenije in jih izvajali kot obliko študijskih krožkov.

Delavnice so sicer prvenstveno namenjene odraslim obiskovalcem, ki pa s sabo zelo radi pripeljejo tudi mlajše obiskovalce. Hkrati so ti dogodki namenjeni druženju, vzpostavljanju socialnih vezi, spodbujanju ustvarjalnosti in izmenjavi izkušenj, spoznavanju dela z raznolikimi naravnimi materiali, ozaveščanju o trajnostnem razvoju in sonaravnem načinu življenja, ohranjanju nesnovne kulturne dediščine ter nasploh, ko so izvedene na letni terasi knjižnice v Ormožu, preživljanju časa v sproščenem naravnem okolju in svežem zraku, ki seveda pripomore k fizičnemu in duševnemu zdravju obiskovalcev. Podobno kot pri izvajanju predavanj se tudi pri delavnicah in študijskih krožkih vzpostavljajo in poglabljajo vezi med lokalnimi strokovnjaki in obiskovalci knjižnice. Knjižnica z izvajanjem svoje dejavnosti tako že leta pomembno prispeva tako k spodbujanju lokalne kulture kot tudi lokalnih izdelkov.

Občine soustanoviteljice, Občina Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, svojo vizijo prihodnosti načrtujejo v skladu s cilji trajnostnega razvoja Agende 2020 (Sustainable Development Goals – SDGs) in v tem prizadevanju se jim pridružuje tudi knjižnica. Poseben pomen knjižnica daje ohranjanju in varstvu kulturne in naravne dediščine, katero ohranjamo tudi z izvajanjem že omenjenih delavnic.

 

Leto 2020

14. 1. 2020 - Delavnica polstenja

V začetku leta smo tudi v osrednji knjižnici v Ormožu spoznali vrednost ovčje volne in najstarejšo tehniko predelave volne za oblačila ali okrasne izdelke. Na delavnici polstenja smo se poigrali z raznobarvno volno in si pod mentorstvom Silve Kelemina ustvarili volnene izdelke.

 

 

Leto 2019

Študijski krožki

Vseživljenjsko učenje razvijamo med drugim tudi v obliki študijskih krožkov. Ta oblika neformalnega učenja v manjših skupinah nudi možnosti za spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti, demokratične menjave znanj, spretnosti in izkušenj, razvoja osebnosti in intelektualne rasti. V letu 2019 je knjižnica izvedla pet študijskih krožkov različnih vsebin (Bralni klub v Središču ob Dravi, Bralni klub pri Svetem Tomažu študijski krožek Lutke izpod rok domačih mojstrov, Ustvarjalno lončarjenje in Zeliščarske popoldneve), ki sta jih sofinancirala Andragoški center Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Umetnost lončarjenja

V študijskem krožku Umetnost lončarjenja so se srečevale različne generacije, se družile, delale po navdihu in se učile skoraj že pozabljene spretnosti lončarjenja. Pod mentorstvom Jelke Krajnc, Lončarija Liza, so spoznali etnološko vrednost lončarstva, se poučili o tradiciji lončarjenja v našem domačem okolju ter se naučili oblikovati glino v različne uporabne in dekorativne predmete. Preizkušali so nove ustvarjalne možnosti, delali po navdihu, ustvarjali in razvijali izdelke od ideje do končnega predmeta. Izvedenih je bilo devet srečanj. Nastali so uporabni in dekorativni izdelki: skodelice, vaze, krožnike, lončke, posodice, nakit, ki smo jih razstavili na priložnostni razstavi v ormoški knjižnici.

 

 

 

17. 9. 2019 - Ciril Hojnik: prikaz pletarske obrti

V tednu praznovanja praznika Krajevne skupnosti Ormož je rokodelec Ciril Hojnik otrokom kot tudi odraslim prikazal način pletenja košar, veščino, ki jo dandanes obvlada le malokdo in je v Sloveniji registrirana kot nesnovna kulturna dediščina. Pevci in pevke s Huma so dogodek popestrile z ljudskimi pesmimi.

 

 

25. 11. 2019 – Delavnica polstenja

25. novembra je bila v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi izvedena delavnica polstenja. S pomočjo Silve Kelemina so si udeleženci ustvarili unikatne izdelke iz ovčje volne.

 

 

27. 11. 2019 - Delavnica izdelovanja adventnih venčkov iz naravnih materialov

Unikatne adventne venčke v krajevni knjižnici pod vodstvom domačina Marka Vihra v predprazničnem času izdelujejo že vse od odprtja knjižnice pri Svetem Tomažu. Za naravne materiale (zelenje, suho listje, storže, jagodičevje …), ki jih uporabijo na delavnici, poskrbi knjižnica z izvajalcem delavnice. Tudi v letu 2019 je bil obisk, kot je pri Svetem Tomažu že v navadi, bil zelo številčen, še večje pa zadovoljstvo udeležencev.

 

 

3. in 12. 12. 2019 - Delavnica izdelovanje novoletnih okraskov iz gline

V Krajevni knjižnici Ivanjkovci smo gostili lončarko Jelko Krajnc in pod njenim vodstvom izdelali čudovite božično-novoletne okraske iz gline. V prvem delu delavnice so se okraski iz gline izdelali, drugi del delavnice je pa potekal v prostorih knjižnice v Ormožu, ko so okraske na različne načine okrasili.

 

 

Leto 2018

28. 11. 2018 - Delavnica izdelovanja adventnih venčkov iz naravnih materialov

Pod vodstvom domačina Marka Vihra je potekala delavnica izdelovanja unikatnih adventnih venčkov iz naravnih materialov. Potekala je 28. novembra in kakor običajno so se je tudi v letu 2018 udeležili številni prebivalci Svetega Tomaža in okolice.

Leto 2017

Študijski krožki

V letu 2017 smo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport uspešno prijavili izvajanje 4 študijskih krožkov: bralni študijski krožek Bralni klub ter študijske krožke Umetnost klekljanja, izdelovanja unikatnega nakita Nakit - not made in China in Četrtkovi zeliščarski popoldnevi. Izdelke delavnic Umetnost klekljanja in Nakit – not made in China so udeleženci ponosno predstavili na razstavah v knjižnici v Ormožu.

22. junija se je knjižnica odzvala povabilu Andragoškega centra Slovenije in se s člani študijskih krožkov udeležila Karavane študijskih krožkov v Idriji. Knjižnica je na stojnici dogodka predstavila delo svojih študijskih krožkov, mentorici sta se udeležili strokovnega predavanja, udeleženci pa so se udeležili organiziranih delavnic in si ogledali mesto Idrija.

Študijski krožek Umetnost klekljanja

Srečanja študijskega krožka so potekala vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 16. ure in so bila namenjena spoznavanju in učenju umetnosti klekljanja čipk. Vodila jih je Silvestra Horvat, ki je z veseljem prenašala svoje znanje na zainteresirane ter tako poskrbela za živ prenos kulturne dediščine. Novembra so se udeleženci začeli ponovno srečevati v knjižnici, vendar ne kot študijski krožek, temveč kot neformalna skupina, in tako nadaljevali medsebojno izmenjevanje znanj umetnosti klekljanja vsak torek.

 

 

Študijski krožek izdelovanja unikatnega nakita Nakit - not made in China

Srečanja so potekala od maja do avgusta. V sodelovanju z zunanjimi izvajalci in s prenosom lastnih znanj so se udeleženci učili o materialih in tehnikah, preizkušali nove ustvarjalne možnosti, nove materiale, delali po navdihu in iskali primeren izraz za svojo enkratno kreativnost. Ustvarjali so nakit iz papirja, blaga, fimo mase in gline. Izvedenih je bilo sedem srečanj.

 

 

Leto 2016

23. 11. 2016 - Delavnica izdelovanja prazničnih venčkov iz naravnih materialom pod mentorstvom Marka Viherja

23. novembra je Marko Viher izvedel delavnico izdelovanja prazničnih venčkov. Na voljo je bilo veliko zanimivih naravnih materialov, iz katerih so si udeleženci izdelali unikatne venčke.

 

 

29. 11. 2016 - Delavnica Čajne mešanice pod vodstvom Iztoka Luskoviča, Zavod 100 % Naravno Botanik Ormož

Ker smo v poznem poletju in začetku jeseni ob lepem vremenu poželi na zeliščni gredi zasajena zelišča ter jih skrbno posušili, smo na delavnici čajnih mešanic pod strokovnim vodstvom Iztoka Luskoviča pripravili čajne mešanice, ki smo jih namenili za promocijo knjižnice, domačih avtorjev in njihovih del. Pripravljene čajne mešanice smo spakirali v čajne vrečke in jih opremili s predstavitvijo domačih avtorjev in njihovih del (Erne Meško, Ruda Jurčeca in Dušana Moškona). V promocijske namene smo podobno opremili tudi stekleničke marmelad, skuhane iz grozdja knjižničnih brajd (Petra Kolmančič), in medu (Matej Mertik).

 

 

Ustvarjalna delavnica Umetnost klekljanja

Ker je knjižnica tudi izobraževalno, socialno in komunikacijsko središče ter z namenom spodbujanja vseživljenjskega učenja, razvoja ustvarjalnosti odraslih in promocije branja ter uporabe strokovne literature, smo v zimskem času začeli izvajati ustvarjalne delavnice. Prva srečanja, ki so potekala vsak drugi in četrti četrtek v mesecu od 16. ure, smo namenili spoznavanju in učenju umetnosti klekljanja čipk. Srečanja je vodila Silvestra Horvat. Delavnice je v povprečju obiskovalo 10 udeleženk in udeležencev.

 

 

9. 11. 2016 – Bralna srečanja z bibliopedagoškimi urami za odrasle: Psihiatrična bolnišnica Ormož

V letu 2016 smo okrepili sodelovanje s Psihiatrično bolnišnico Ormož. Poleg rednega svetovanja pri izbiri knjig bralni skupini, smo izvedli tudi predstavitev knjižnice in bralna srečanja, posebej za skupino žensk in moških. Govorili smo o pomenu branja, njegovih preventivnih in morebitnih terapevtskih učinkih. Posebej so se osredotočili na učinke branja pravljic, zgodb in pesmi, ki lahko vplivajo na boljše počutje in razumevanje človeka v svetu.

Leto 2015

15. 6. 2015 - Izdelovanje šopkov v Krajevni knjižnici Središče ob Dravi

V Krajevni knjižnici Središče ob Dravi so se 15. junija zbrali ljubitelji cvetja. Marko Viher je  prikazal načine izdelave šopkov iz cvetlic in zelenja, v katerih so se preizkusili tudi udeleženci. Ob tej priložnosti je bila predstavljena zbirka knjižničnega gradiva na to temo.

 

 

17. 11. 2015 - Ustvarjanje z glino pod vodstvom Jelke Krajnc

V isti krajevni knjižnici je potekala tudi delavnica ustvarjanja z glino, katero je vodila Jelka Krajnc (Lončarija Liza), ki je znana po svojih rokodelskih izdelkih.

 

 

23. 11. 2015 - Izdelovanje prazničnih venčkov v Krajevni knjižnici Sveti Tomaž

V na novo odprti enoti ormoške knjižnice, Krajevni knjižnici Sveti Tomaž, je novembra potekala delavnica izdelovanje prazničnih venčkov. Izdelava adventnih venčkov ima v Sloveniji dolgo tradicijo, tradicionalna je pa kmalu postala tudi ta delavnica, ki od leta 2015 poteka vsakoletno in je postal pravi medgeneracijski dogodek, kjer ne manjka niti glasbe niti vrste naravnih materialov, iz katerih se venčki izdelujejo. Delavnico vodi Marko Viher.

 


<< Predhodna stran Na vrh Naslednja stran >>