Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

ERASMUS+ (1.6.2017-31.5.2018)

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Številka projekta: KA1-AE-4/17

Naziv projekta:  Zelena knjižnica: Knjige in narava nam pomagajo

Trajanje: 12 mesecev, od  01-06-2017 do 31-05-2018

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož delujemo v ruralnem okolju in opažamo, da se  prebivalstvo ne odziva dovolj prožno na podeželske, okoljske, klimatske in ekonomske izzive. Tukaj vidimo našo odgovornost, da kot knjižnica, ki se ukvarja tudi z vseživljenjskim, neformalnim in priložnostnim učenjem, ukrepamo. Želimo razširiti in posodobiti nabor izobraževalnih, svetovalnih in informativnih dejavnosti za odrasle ter tako odgovoriti na aktualne potrebe našega okolja v danem trenutku. Ker si želimo razvijati mednarodno sodelovanje s knjižnicami v tujini, smo v okviru ključnega ukrepa Mobilnost v izobraževanju odraslih programa Erasmus+ prijavili projekt mobilnosti obisk delovnega mesta.

Naša lokalna skupnost se, prav tako kot evropska, sooča s številnimi socialno-ekonomskimi težavami, predvsem nas skrbi naraščajoča brezposelnost, odseljevanje brezposelnih zaradi nespodbudnega okolja, družbena apatičnost ter neizkoriščenost možnosti globaliziranega sveta in omogočenih mobilnosti. Sami imamo vrtno teraso, kjer smo uredili zeliščni vrt in že drugo leto bomo izvajali predavanja in delavnice o vrtnarjenju, uporabi zeliščih in različnih pristopov k negovanju zdravega življenjskega sloga, ki bi jih želeli nadgraditi s temami trajnostnega in sonaravnega razvoja ter ekološkimi tematikami. Na spletu smo našli informacije o vašem projektu Zelene knjižnice, ki nas zelo privlači in bi ga želeli bolje spoznati, zato smo poiskali in se povezali  s knjižnico na Hrvaškem, ki sodeluje v projektu Zelena knjižnica in začeli izvajati mobilnosti.

Želimo si, da bi z učinki in rezultati projekta pripomogli k bolj vključujoči družbi, gradili na izboljšanju in zagotavljanju socialne vključenosti, ekološke osveščenosti,  občutka pripadnosti skupnosti ter postopoma prispevali k rasti in blaginji družbe v lokalnem okolju in širše.

Obisk sorodne organizacije v tujini, ki ima razvito kakovostno in učinkovito strategijo dela z odraslimi in neformalno izobraževanje, ki deluje po istih  vrednotah in zasleduje podobne cilje, je dobro vplival in izboljšal razvoj organizacije na področju vseživljenjskega učenja odraslih, doprinesel k dvigu kvalitete dela osebja in organizacije ter pripomogel k večjemu zadovoljstvu končnih uporabnikov - odraslih v lokalnem okolju.

Povezali smo se z Društvom bibliotekara Istre, ki so pobudnik in gonilna sila hrvaškega projekta Zelena knjižnica ter se udeležili  tridnevnega Zelenega festivala: Okrenimo na zeleno, ki je bil izveden v soorganizaciji in v prostoru Nacionalne i sveućilišne knjižnice v Zagrebu. Tam smo na stojnici predstavili naše »zelene« programe dela z odraslimi, se udeleževali predstavitev, navezovali stike in izmenjali izkušnje s sorodnimi organizacijami ter si ogledali nekaj zagrebških knjižnic.

Izvedli smo še dvodnevni obisk na delovnem mestu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić v Šibeniku, ki je tudi ena od izvajalk projekta Zelena knjižnica.