Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

ERASMUS+ (1.12.2020-31.3.2022)

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Številka projekta: KA1-AE-18/20

Naziv projekta: Knjižničarji zelene prihodnosti/ Librarians of Green Future

Trajanje: 16 mesecev,  od 01-12-2020 do 31-3-2022

V slovenskem prostoru smo ena izmed dveh Zelenih knjižnic, ki se trudimo hitro in učinkovito prilagajati družbenim razmeram. Opažamo, da je v našem okolju potrebno izboljšati osveščenost o zelenih temah in krepiti neformalno izobraževalne vsebine s področja zelene pismenosti. Pri tem imamo splošne knjižnice pomembno vlogo ozaveščevalca različnih generacij, še posebej odraslih in starejših, ki niso več del izobraževalnega sistema. V naši knjižnici zato razvijamo program Zelena knjižnica. Kot pomembno področje prepoznavamo osveščanje uporabnikov in javnosti glede trajnostnega razvoja, varovanja narave in tako imenovane zelene pismenosti, kar pokriva širjenje znanj s področij skrbi za okolje in zase, za zdravje in dobro počutje.

Za tovrstno uspešno delo pa se knjižničarji moramo tudi dodatno in ustrezno izobraziti. V projektu učne mobilnost osebja  za izobraževanje odraslih »Knjižničarji zelene prihodnosti« tako načrtujemo naslednje mobilnosti:

Job Shadowing treh zaposlenih v Gradski knjižnici Rijeka. Mesto Reka je v letu 2020 evropska prestolnica kulture, mestna knjižnica pa je pomembna hrvaška knjižnica v oziru razvoja in pomena programa Zelene knjižnice za zeleno Hrvaško in je primer dobre prakse. Izbrano osebje se bo udeležilo 3-dnevne aktivnosti izobraževalnega obiska spremljanja na delovnem mestu, predvidoma v decembru 2020, kjer bodo spoznali nove načine in metode dela s področja podajanja vsebin trajnostnega družbenega razvoja, okoljevarstvene problematike, zdravega načina življenja.

V času prijave projekta je bila načrtovana udeležba treh zaposlenih na svetovnem kongresu IFLA 2020, ki bi naj potekal na Irskem, v Dublinu, a je bil zaradi pandemije odpovedan.  Napovedana tema kongresa je bila “Environmentally inspiring and engaging buildings, research, education and library services”. Na kongresu sodelujejo tudi  mednarodno priznani strokovnjaki s področja razvoja gibanja zelenih knjižnic v Evropi. Zaposleni bi tako lahko vzpostavili pomembne strokovne mednarodne stike, pridobili nova znanja od strokovnjakov iz celega sveta. S tem bi prišli v stik s sodobno svetovno živo mislijo, saj svetovni knjižničarski kongres organizira mednarodna zveza knjižničarskih združenj IFLA in obravnava trenutno v svetu najpomembnejše teme knjižničarstva.

Udeležba dveh zaposlenih na strukturiranem tečaju izboljšanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu v izobraževanju odraslih kot tudi izboljšanje uporabe socialnih omrežij v fazah promocije. Izveden bo v partnerski organizaciji ShipCon, predvidoma februarja 2021 v Valencii, v Španiji.

Udeležba 2 zaposlenih na strukturiranem tečaju za izboljšanje komunikacijskih veščin v angleščini: izboljšati jezikovne kompetence, razviti besedišče, izboljšati samozavest govora v angleščini, ki bo izveden v organizaciji ShipCon, predvidoma marca 2021 v Palermu, v Italiji.

V projektne aktivnosti vključeno osebje bo tako nadgradilo lastna znanja, izpopolnilo kompetence za delo z odraslimi, dobilo nove ideje za razvoj dejavnosti vseživljenjskega učenja odraslih v knjižnici s področja zelene pismenosti in vsebin gibanja Zelenih knjižnic. Poskrbeli bodo tudi za ustrezen prenos znanj med sodelavce ter zainteresirane javnosti.