Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Študijski krožki

V letu 2022/2023 Ministrstvo Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje (Andragoški center Slovenije) financira dva študijska krožka, ki odgovarjata na potrebe lokalne skupnosti in osveščata o pomenu okoljskih in klimatskih izzivov, o nujnosti vzdrževanja trajnostnega, ekološkega in naravi prijaznega življenja in ravnanja.

ŠTUDIJSKI KROŽEK  Narava v okrilju branja

Srečanja bralnega kluba so posvečena pogovorom o literarni, strokovni in poljudnoznanstveni knjižni produkciji, ki je tematsko vezana na raznoliko zeleno tematiko, varovanje okolja in na naravo. Obdelujemo in odkrivamo knjige o naravi, klasike, leposlovna in strokovna dela avtorjev različnih žanrov, obdobij in nacionalnosti, ki nas urijo v sočutnosti, spoštljivosti in kritičnosti. Posebnost študijskega krožka je, da se srečuje v naravi - na vrtovih, v gozdu, med vinogradi, ob rekah in jezerih, kjer beremo literaturo, ki se navezuje na mikrolokacijo branja, posebno pozornost pa namenjamo tudi opazovanju biotske raznolikosti. Branja v naravi so svojevrstna meditacija, kjer se umirimo v neokrnjenem okolju, vzpostavimo stik s seboj, svojimi mislimi, čustvi in občutji, opazujemo naravo ter beremo in se o prebranem pogovarjamo.

ŠTUDIJSKI KROŽEK Modro o zelenem (Zeleni četrtkovi popoldnevi)

Z namenom izboljšanja zelene pismenosti, dviga zavesti o nujnosti negovanja in zaščite naravnih dobrin, poznavanja ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030, družbeno odgovornega ravnanja posameznika in vzdrževanja zdravega psihofizičnega življenjskega sloga, izvajamo študijski krožek z vnaprej določenim programom Zelenih četrtkovih popoldnevov. Skozi srečevanja študijskega krožka se v obliki neformalnega izobraževanja, predstavitev knjig in strokovnega gradiva, izmenjave znanj in izkušenj različnih generacij, predavanj, delavnic in obiskov dobrih praks širi vedenje o ekoloških temah, kulturni dediščini, trajnostnem razvoju in nujnost vzdrževanja biotske pestrosti za zdravo naravno kroženje in vzdržen ekosistem.