Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Zamudnine in opomini

Član je dolžan izposojeno gradivo vrniti v okviru izposojevalnih rokov, sicer mu knjižnica zaračuna zamudnino po ceniku. Zamudnino plačujejo člani za vsak dan zamude. Če član po poteku izposojevalnega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica pošlje naslednje vrste opozoril: 1. opomin, 2. opomin, 3. opomin in opomin pred tožbo. Tretji opomin in opomin pred tožbo se pošljeta priporočeno. Če član kljub opominom ne vrne gradiva oz. ne poravna nastalih obveznosti, lahko knjižnica vloži po svojem pooblaščencu predlog za izvršbo ali tožbo pri pristojnem sodišču.

Višina zamudnine in stroški opominov so določeni s cenikom knjižnice. (25. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož