Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Izposojevalni roki in podaljšanje rokov izposoje

Izposojevalni rok za knjige je 21 dni, za serijske publikacije 7 dni. Za neknjižno gradivo je izposojevalna doba naslednja: za vse neknjižno gradivo z izobraževalno vsebino 21 dni, za glasbene zgoščenke in DVD-je 7 dni.

Gradivo je možno podaljšati največ dvakrat, in sicer pred iztekom izposojevalnega roka. Podaljšanje izposojevalnega roka za gradivo, ki je rezervirano, ni možno.

Knjižnica lahko izjemoma članu izposodi gradivo za več kot 21 dni, kadar ti vnaprej najavijo, da bodo odsotni več kot tri tedne in si ne bodo mogli podaljšati gradiva (poletni meseci oziroma daljša potovanja med letom).

Kadar člani še potrebujejo gradivo in le-to ni rezervirano (npr. pri pisanju diplomskih nalog oziroma drugem raziskovalnem delu) si lahko podaljšajo izposojo gradiva tudi več kot dvakrat, vendar skupaj ne več kot za obdobje šestih mesecev.

Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in rezervacij (največ do 14 delovnih dni) v primeru povpraševanja gradiva za obvezno branje, maturo, bralno značko, tekmovanja ipd.

Knjižnica lahko na podlagi ustreznega dokazila članom knjižnice, ki so bili na nepredvidenem bolniškem dopustu, nenadnem službenem potovanju, jih je doletela nesreča v družini ipd., dodatno podaljša izposojevalno dobo. (24. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož)