Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Članarina

Člani knjižnice krijejo del stroškov, ki nastajajo z izvajanjem knjižničnih storitev, z letno članarino in drugimi prispevki. Vrsta in višina prispevkov je razvidna iz cenika knjižnice. Status, ki je podlaga za obračun članarine, člani izkažejo s predložitvijo veljavnega dokazila.

Članarine ne plačujejo otroci in mladina do 18. leta starosti in brezposelni, če predložijo na vpogled ustrezno potrdilo Zavoda za zaposlovanje, ki ni starejše od enega meseca.

O oprostitvi plačila dolga iz naslova članarine oziroma drugih stroškov obračunanih po ceniku, odloča komisija za odpis dolgov. Direktor zavoda s posebnim sklepom imenuje člane komisije za odpis dolgov in določi postopke in navodila za delo.

Pisno vlogo za odpis dolgov zaradi nezmožnosti plačila iz razloga socialne ogroženosti lahko poda zainteresiran uporabnik knjižnice oziroma lahko predlog za odpis predlaga strokovni delavec. (16. člen Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož)